Общи условия

Общи условия

ОБЩИ УСЛОВИЯ НА ОНЛАЙН МАГАЗИН ERISIN.BG   

Уеб сайтът www.Erisin.bg (наричани за краткост по-долу "онлайн магазин", "Erisin", "ние" или "нас") и свързаните с него услуги са направени достъпни за Потребители и Купувачи (наричани за краткост по-долу "Вие", "Вас" или "Ви") в съответствие на следните Общи условия за ползване, както и всички други описани в онлайн магазина правила, свързани с линк от тази страници (наричани за краткост ОУП). Моля, прочетете внимателно ОУП преди регистрацията или поръчки в онлайн магазина. Препоръчваме Ви да запазите копие на ОУП за бъдещи справки. 

Ако желаете да осъществите административен контакт с нас, можете да го направите на e-mail: [email protected] или на телефон: 

ПРОГРАМА ЕООД
ЕИК: 205 084 787
Данъчен по регистрация: гр. Пловдив, бул. Васил Априлов 26А
Адресът за кореспонденция и рекламации:гр. Пловдив е ул. ЕЛИН ПЕЛИН 30

Телефон за контакти: 0899161212

 ВНИМАНИЕ!!! Осъществявайки достъп до и използвайки уебсайта на Erisin.bg, Вие приемате без ограничения и безусловно настоящите Условия за ползване.

 

  I. СОБСТВЕНОСТ НАД СЪДЪРЖАНИЕТО

 

Съдържанието на уебсайта, изразено в текст и изображения, е със защитени авторски права. Всички права, дори и тези, които изрично не са упоменати тук, са запазени. Използването на каквото и да е съдържание освен това, което не е в разрез с тези Условия за ползване, без писменото разрешение на Erisin.bg, е изрично забранено.

 

II. ИЗПОЛЗВАНЕ НА УЕБСАЙТА

 

 1. Всяко използване на сайта www.Erisin.bg означава, че Вие сте запознати/сте се запознали внимателно с настоящите Условия за ползване и сте се съгласили да ги ползвате безусловно.

 

  2. Условията за ползване могат да бъдат изменяни от Erisin.bg по всяко време чрез тяхната актуализазция. Промените са задължителни за всички клиенти и/или потребители.

 

 3. Erisin.bg има право да осъществява промени на Условията за ползване едностранно по всяко време по своя преценка или ако такива се налагат по силата на влязъл в сила нормативен акт.

 

  4. Във всеки случай на промяна на Условията за ползване Erisin.bg ще информира за това Потребителите чрез публикуване на промените в уебсайта www.erisin.bg .

 

   5. Последен вариант на условията може да се види по всяко време на адрес: www.erisin.bg .

 

  6. Забранено е копирането, предаването, разпространението, съхраняването или по какъвто и да е друг начин използването на част или цялото Съдържание в каквато и да било форма без изричното писмено разрешение на Erisin.bg.

 

 7. Забранено е използването на уебсайта за изпращане или предаване на каквито и да са материали с противозаконно, заплашително, невярно, подвеждащо, оскърбително, малтретиращо, опозоряващо, оклеветяващо, вулгарно, неприлично, скандално, подстрекаващо, порнографско или религиозно некоректно съдържание или каквито и да са материали, които установяват или окуражават поведение, което би било сметнато за криминално престъпление, би довело до гражданска или наказателна отговорност или по друг начин би нарушило закона.

 

III. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ ПРИ РЕГИСТРИРАНЕ

 

 1. При ползването на www.erisin.bg , Потребителят се съгласява да предостави вярна, точна и актуална информация за себе си при попълване на регистрационната форма.

 

 2. Потребителят има право по всяко време по своя собствена преценка да спре ползването на предоставяните на уебсайта Услуги. При прекратяване на действието на настоящите Условия за ползване между Erisin.bg и Потребителя, Erisin.bg премахва потребителския профил на Потребителя и заличава паролата му за достъп до него. Искането за прекратяване следва да бъде направено от регистрирания Потребител чрез изпращане на e-mail до [email protected].

 

IV. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ. КОНФИДЕНЦИАЛНА ПОЛИТИКА НА ERISIN.BG
GDPR инструменти - ТУК
Политика за защита на личните данни: ТУК

 

 1. Съобразно Закона за защита на личните данни, Потребителят има право на достъп до собствените си Лични данни, които е въвел или са станали достояние на Erisin.bg при ползване от него на уебсайта, както и на поправка на тези Лични данни.

  2. Приемайки настоящите условия, Потребителите, които са регистрирали потребителско име и парола, изрично се съгласяват предоставените от тях Лични данни (включително избраните потребителско име и парола) да бъдат обработвани от Erisin.bg по електронен път при доставка на поръчани стоки или услуги и при необходимост от помощ от служител на Erisin.bg.

  3. Erisin.bg изрично уведомява, че предоставените от Потребителя Лични данни не се отстъпват на трети лица за рекламни и/или промоционални цели.

  4. Потребителят получава желаните от него потребителско име (в случай, че не се ползва от вече регистриран потребител) и парола за достъп до всички услуги на www.Erisin.bg , след като завърши процеса на регистрация.

  5. В случай на загубване (забравяне) на паролата и изрично искане от страна на Потребителя, Erisin.bg се задължава да изпрати нова такава на електронен адрес от регистрацията.

  6. Erisin.bg не носи отговорност за каквито и да е щети и загуби, възникнали поради неспазване на разпоредбите на настоящия раздел.

  7. Всички доброволно предоставени от Потребителя данни и друга информация, необходима за идентификацията му в процеса на използване на уебсайта, се съхраняват, обработват и използват от Erisin.bg за целите на поддръжка на определени функционалности на предлаганите услуги и за целите на информацията или рекламата на продукти и услуги. Потребителите могат по всяко време да откажат да получават рекламни съобщения – отказът може да бъде изразен чрез използване на специалния активен линк, намиращ се във всяко рекламно съобщение, или чрез и-мейл до [email protected]. Отказът за получаване на рекламни съобщения не означава автоматичен отказ от даденото съгласие с настоящите Условия за ползване. 

V. ЦЕНИ

 

 1. Всички цени на Продуктите или Услугите са крайни, обявени са в български лева /лв./, с включено ДДС и всички други изисквани данъци или такси. 

 2. Erisin.bg има правото да променя цените по свое усмотрение, по всяко време без да дължи предварително уведомяване на Потребителите. Потребителят е длъжен да заплати цената, която е била посочена в уебсайта по време на правене (създаване) на поръчката, независимо дали е по-ниска или по-висока от настоящата. 

 3. При допуснати технически грешки в публикуването на информацията в уебсайта, Erisin.bg има правото да откаже изпълнението на поръчката и не дължи обезщетение по никакъв начин на Потребителя, освен да възстанови в 30-дневен срок сумите платени и/или депозирани от потребителя, ако има такива.

 4. Всички продукти, включително такива в промоция или намаление, се продават и доставят до изчерпване на количествата, дори това да не е изрично отбелязано в уебсайта.

 

VI. ДОСТАВКА

 

 1. Доставката на поръчаните стоки се извършва по посочения от Erisin.bg начин и от посочения от Erisin.bg подизпълнител, според посочените срокове и според предложените на уебсайта възможности. Erisin.bg си запазва правото да удължава посочените срокове с до 7 дни без да информира предварително Потребителя, и да удължава сроковете с над 7 дни с предварителното одобрение от страна на Потребителя.

  2. Erisin.bg си запазва правото да променя подизпълнителя, извършващ доставката без да предупреждава предварително Потребителя, стига това да не променя цената, срока, както и начина на доставка.

  3. Erisin.bg не носи отговорност за забавяне или невъзможност за изпълнение в случай, че това е по вина на куриера, извършващ доставката, възпрепятствано или забавено от причини, породени от непреодолими природни явления и/или поради независещи от Erisin.bg обстоятелства.

  4. Erisin.bg доставя на територията на България поръчаните продукти чрез куриерска фирма на адрес, посочен от Потребителя или в офис на куриерската фирма, посочен от Потребителя. Erisin.bg не носи отговорност за некоректно въведена от страна на Потребителя информация относно адрес на доставка.

  5. Erisin.bg доставя извън територията на България поръчаните продукти чрез Български пощи на адрес, посочен от Потребителя. Erisin.bg не носи отговорност за некоректно въведена от страна на Потребителя информация относно адрес на доставка.

  6. Erisin.bg има право да не достави част или всички продукти или да не изпълни част или всички продукти по своя преценка включително, но не само поради изчерпване на складовата наличност или промяна на цената. Erisin.bg уведомява за това Потребителите чрез имейл или телефонно обаждане. Единствената отговорност на Erisin.bg е да възстанови в 30-дневен срок на Потребителя получената предварително цена на Продукта/Продуктите, ако има такава.

  7. Erisin.bg поема отговорност за доставка само на един брой продукт в създадена поръчка. Останалият брой продукти от един и същ вид ще бъдат потвърдени или отказани в зависимост от наличните количества.

  8. В случай, че поръчан и заплатен предварително Продукт или Услуга не може да бъде доставен/предоставен от Erisin.bg, Потребителят ще бъде информиран за това и Erisin.bg ще възстанови по предоставена от Потребителя сметка сумата, заплатена от Потребителя в 30-дневен срок.

VII. ПЛАЩАНЕ НА ЗАКУПЕНИ СТОКИ И УСЛУГИ

 1. При плащане в брой на поръчаните стоки и услуги Потребителят се задължава да депозира в момента на доставката на Erisin.bg или на неговия представител, извършващ доставката, пълната стойност на доставяната поръчка.

 2. При плащане по банков път в лева Потребителят депозира сума, равна на стойността на направената поръчка, в банковата сметка на Erisin.bg в Уникредит Банк и едва след като депозитът бъде потвърден, се доставят поръчаните стоки и услуги. В основание за плащане задължително се вписва номер на поръчката. Всички такси и комисионни са за сметка на поръчващия.

 3. При плащане по банков път в евро Потребителят депозира сума, равна на стойността на направената поръчка, в банковата сметка на Erisin.bg в Уникредит Банк и едва след като депозитът бъде потвърден, се доставят поръчаните стоки и услуги. В основание за плащане задължително се вписва номер на поръчката. Всички такси и комисионни са за сметка на поръчващия.

  4. При електронно плащане с дебитна или кредитна карта Потребителят депозира сума, равна на стойността на направената поръчка и едва след като транзакцията бъде потвърдена, се доставят поръчаните стоки и услуги. В основание за плащане задължително се вписва номер на поръчката. Всички такси и комисионни са за сметка на поръчващия. 

 5. В случаи на он-лайн плащания или плащания по банков път, Erisin.bg не носи отговорност за каквито и да е разходи във връзка с такси, комисионни или други допълнителни плащания, направени от Потребителя във връзка с транзакцията, както и в случаите на превалутиране, чиито условия се прилагат от банката. Разходите, свързани с плащания от такова естество, са единствено за сметка на Потребителя.

VIII. СРОК ЗА ПЛАЩАНЕ

 

 Срокът за плащане на поръчки, при които се изисква предварително заплащане е до 7 дни от датата на генериране на поръчка в уебсайта. След изтичане на този срок и при ненаправено плащане, поръчката се счита за отказана.

 

IX. ОТКАЗ ОТ ЗАКУПЕНА СТОКА

  

 1. Закупената стока е обект на връщане при ненарушен търговски вид от страна на Купувача, имащ качеството на потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите, без да посочва причина и без да дължи обезщетение или неустойка, в срок от 14 дни, считано от датата на получаване на стоката от Купувача, като разходите за връщане на стоката се заплащат от Купувача. Възстановяването на заплатената за стоката сума ще се извършва в 30-дневен срок, считано от датата на прекратяване на договора за продажба от разстояние от страна на Купувача. За целта Купувачът трябва да изпрати следните данни в писмен вид и/или на имейл [email protected]: Номер на поръчка, имена на клиент, телефон за връзка, номер на банкова сметка, титуляр на сметката, наименование на продукт, който подлежи на връщане.

Адрес за рекламации: гр. Пловдив, ул. Елин Пелин 30, Програма ЕООД, 0899 16 12 12

Адрес на сервизен център: гр. Пловдив, ул. Елин Пелин 30, Програма ЕООД, 0899 16 12 12

 2. Поръчки, които не са напуснали склада/магазина на Erisin.bg, могат да бъдат анулирани чрез мейл до [email protected] или чрез телефонно обаждане на тел. 0899161212

 3. Стоките, напуснали склада/магазина на Erisin.bg, подлежат на връщане, ако имат дефекти или недостатъци, които правят невъзможна обичайната им или уговорената в договора употреба. Транспортните разходи по връщането на такива стоки са за сметка на Erisin.bg.

 

 4. При констатация на дефектна стока или стока с недостатъци, които правят невъзможна обичайната й или уговорената в договора употреба, до 14 дни от получаването й и при ненарушен търговски вид на стоката и опаковката, Erisin.bg се ангажира тя да бъде подменена с нова съгласно гаранционните условия на съответната фирма производител или да бъде възстановена депозираната за стоката сума в 30-дневен срок, считано от датата, на която потребителят е упражнил правото си на отказ. Транспортните и други разходи по получаване и връщане на стоката са за сметка на Erisin.bg.

 

 5. При несъответствие на стоката с основните характеристики посочени на уебсайта, Erisin.bg възстановява депозираната за стоката от потребителя сума, включително и транспортните разходи, начислени за придобиване на стоката, в срок от 14 дни от получаване на стоката и ненарушен търговски вид на стоката и опаковката. Изключение прави целостта на транспортната опаковка.

 

 6. Разпоредбите на т. 1-5 от настоящия раздел се отнасят само за случаите, когато Купувачът има качеството на потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите и не се прилагат в отношенията на Erisin.bg с други търговци.

 

X. ПУБЛИКУВАНЕ НА КОМЕНТАРИ

 Потребителите имат възможност да изразяват мнения и оценки относно предлаганите продукти в секция Коментари на уебсайта. Допускат се само мнения, свързани с конкретния продукт. Ще бъдат изтривани мнения, съдържащи обидно или нецензурно съдържание, написани само с главни букви, написани на латиница, съдържащи препратки към други сайтове. В случай, че Erisin.bg констатира многократно нарушаване на условията за публикуване на коментари, Erisin.bg си запазва правото да ограничи възможността на Потребителя да публикува мнения в раздела.

 

XI. ОТГОВОРНОСТ

 1. Erisin.bg се стреми да поддържа актуална информация от източници, които счита за достоверни, но не гарантира, че те са такива, както и че страницата не съдържа грешки и че достъпът до нея е непрекъсваем.

 

2. Erisin.bg не потвърждава и не носи отговорност за информацията, съдържаща се в уебсайтове, към които има хипервръзки, както и за предложените продукти, услуги и други такива в същите уебсайтове.

  

3. Erisin.bg не преглежда съдържанието на материали, предоставени и/или изпратени от потребители на уебсайта www.Erisin.bg , и не носи отговорност за такова съдържание. Erisin.bg може по всяко време по своя преценка да премахне всеки материал, изпратен от потребители.

 

4. Erisin.bg не носи отговорност за качеството и състоянието на връзките към Интернет, както и за изправността на устройствата, които ги осигуряват, от Вашия компютър до сървъра, върху който е разположен уебсайта.

  

5. Erisin.bg не носи отговорност за каквито и да е загуби - преки, непреки или последващи вреди, пропуснати ползи, произтичащи от или свързани с достъпа ви до ползването на уебсайта.

XII. ΠОЛИТИКА ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА БИСКВИТКИ

 

Taзи пoлитиĸa ce oтнacя дo биcĸвитĸи и yeб caйтoвe, пoддъpжaни oт Програма ЕООД c aдpec нa peгиcтpaция: гр. Пловдив, бул. Васил Априлов 26а

 

Kaĸвo пpeдcтaвлявaт биcĸвитĸитe?

 

Биcĸвитĸитe ca фaйлoвe c инфopмaция, вĸлючвaщи нeoгpaничeнo тeĸcтoвo cъдъpжaниe, ĸoитo ce cъxpaнявaт в ĸoмпютpитe нa пoтpeбитeля c цeл пoдoбpявaнe paбoтaтa cъc cъoтвeтния yeб caйт. Teзи фaйлoвe пoзвoлявaт пoтpeбитeлят дa бъдe paзпoзнaт и yeб caйтът дa бъдe aдaптиpaн cпpямo нeгoвитe пpeдпoчитaния. Биcĸвитĸитe oбиĸнoвeнo cъдъpжaт имeтo нa yeб caйтa, ĸъм ĸoйтo пpинaдлeжaт, вpeмeтo, зa ĸoeтo ce cъxpaнявaт нa ĸoмпютъpa нa пoтpeбитeля, и yниĸaлeн нoмep.

 

Зa ĸaĸвo ce изпoлзвaт биcĸвитĸитe?

 

Биcĸвитĸитe ce изпoлзвaт зa aдaптиpaнe cъдъpжaниeтo нa yeб caйта ĸъм пpeдпoчитaниятa нa индивидyaлния пoтpeбитeл и oптимизиpaнe paбoтaтa c oпpeдeлeния yeб caйт. Изпoлзвaт ce oщe зa изгoтвянeтo нa aнoнимнa oбщa cтaтиcтиĸa, ĸoятo ни пoмaгa дa paзбepeм ĸaĸ пoтpeбитeлят paбoти c yeб caйтoвeтe, ĸoeтo пoмaгa зa пoдoбpявaнeтo нa тяxнaтa cтpyĸтypa и cъдъpжaниe, ĸaтo в cъщoтo вpeмe нямa дocтъп дo личнaтa пoтpeбитeлcĸa инфopмaция.

 

Kaĸви биcĸвитĸи изпoлзвaмe?

 

Изпoлзвaмe двa видa биcĸвитĸи – вpeмeнни и фиĸcиpaни. Πъpвитe ca вpeмeнни фaйлoвe, ĸoитo ce гeнepиpaт в ĸoмпютъpa нa пoтpeбитeля, дoĸaтo тoй нe излeзe oт yeб caйтa или нe зaтвopи дaдeнaтa aплиĸaция (yeб бpayзъp). Фиĸcиpaнитe фaйлoвe ocтaвaт в ĸoмпютъpa нa пoтpeбитeля зa вpeмe, oпpeдeлeнo в пapaмeтpитe нa биcĸвитĸитe, или дoĸaтo нe бъдaт изтpити pъчнo oт пoтpeбитeля.

 

Биcĸвитĸи, изпoлзвaни oт пapтньopи нa oпepaтop нa eдин yeбcaйт, вĸлючитeлнo бeз oгpaничeниe пoтpeбитeлитe нa yeбcaйтa, ca oбeĸт нa тexни coбcтвeни пoлитиĸи зa пoвepитeлнocт.

 

Cъдъpжaт ли биcĸвитĸитe личнa инфopмaция?

 

Личнaтa инфopмaция, ĸoятo ce aĸyмyлиpa чpeз биcĸвитĸитe, мoжe дa бъдe изпoлзвaнa caмo зa извъpшвaнe нa oпpeдeлeни oпepaции зa пoтpeбитeля. Taĸaвa инфopмaция ce ĸpиптиpa пo нaчин, ĸoйтo пpaви дocтъпa дo нeя oт нeoтopизиpaни лицa нeвъзмoжeн.

 

Изтpивaнe нa биcĸвитĸи

 

Πo пpaвилo aплиĸaциитe, изпoлзвaни зa cъpфиpaнe в yeб caйтoвe, пoзвoлявaт зaпaзвaнeтo нa биcĸвитĸи пo пoдpaзбиpaнe. Taзи нacтpoйĸa мoжe дa бъдe пpoмeнeнa тaĸa, чe aвтoмaтичнoтo зaпaмeтявaнe нa биcĸвитĸи дa бъдe блoĸиpaнo в yeб бpayзъpa или пoтpeбитeлят дa бъдe инфopмиpaн вceĸи път, пpeди биcĸвитĸитe дa бъдaт зaпaмeтeни нa ĸoмпютъpa. Дeтaйлнa инфopмaция зa paзличнитe нaчини зa paбoтa c биcĸвитĸи мoжe дa бъдe oтĸpитa в нacтpoйĸитe нa aплиĸaциятa yeб бpayзъpa.

 

Oгpaничaвaнeтo нa биcĸвитĸитe мoжe дa ce oтpaзи нa няĸoи фyнĸциoнaлнocти нa yeб caйтa.

 

 

НАДЗОРНИ ОРГАНИ

 Комисия за защита на личните данни

 Адрес: гр. София, ул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2,

 тел.: (02) 940 20 46

 факс: (02) 940 36 40

 Email: [email protected] , [email protected]

 Уеб сайт: www.cpdp.bg

 


Комисия за защита на потребителите

 Адрес: 1000 гр. София, пл."Славейков" №4А, ет.3, 4 и 6,

 тел.: 02 / 980 25 24

 факс: 02 / 988 42 18

 гореща линия: 0700 111 22 

 Уеб сайт: www.kzp.bg

 ________________________________________